Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên : Luận án Phó tiến sĩ khoa học Lịch sử / Bùi Văn Đạo. - H., 1993. - 117tr.: ảnh ; 29cm
Chỉ số phân loại BBK
Thông tin về nhan đề (chính)
Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên : Luận án Phó tiến sĩ khoa học Lịch sử / Bùi Văn Đạo
Xuất bản, phát hành
H., 1993
Mô tả vật lý
117tr.: ảnh ; 29cm
Tóm tắt / chú giải
Các hình thức trồng trọt truyền thống (nương rẫy, ruộng nước, vườn) và mối quan hệ giữa trồng trọt với các hoạt động kinh tế khác ở Tây Nguyên
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Tây Nguyên,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
DC.000175,DC.000176; Kho địa chí. DC.000175
Kho địa chí
()
DC.000175Trong kho sẵn sàng cho mượn
DC.000176Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cách nói số chuẩn / David, Jonathan,Hyunjung Yu,Vũ Hà Phương .- 2024 Chi tiết
2. TOEIC Vocab basic / Trịnh Xuân Phương .- 2023 Chi tiết
3. Biến tri thức thành mỏ vàng / Cao Vương .- 2024 Chi tiết
4. Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu / Lavalle, James B.,Bách Nguyễn .- 2024 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.