Giới thiệu Site
      Sơ đồ tổ chức


     Thông tin liên hệ: Thư viện tỉnh Gia Lai
                                  30 Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku
                                
Email: thuvientinh_gli@vnn.vn; gialaitv@yahoo.com
                                
Điện thoại: 059. 6250708; FAX: 059.6250704
1. Giám đốc: Nguyễn Thị Thủy
    ĐTDĐ: 0914305295; ĐTCQ: 059.6250708
    Email: thuytvglai@yahoo.com
.vn  
2. Phó giám đốc: Trần Tiến Sỹ
    ĐTDĐ: 0905381087; ĐTCQ: 059.6250709
    Email: transytv@gmail.com
3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Lê Thị Thảo

    ĐTDĐ: 0983071737; 059.6250704
    Email: lethithao.tvgl@gmail.com
4. Phó Trưởng phòng phục vụ bạn đọc: Trần Thị Hường
     ĐTDĐ: 0976233389
     Email: tranthihuong.huong1@gmail.com
5. Phó Trưởng phòng phục vụ bạn đọc: Lê Thanh Phương
     ĐTDĐ: 0935241917
     Email: phuongtv.tt@gmail.com
6. Trưởng phòng TT-TM-ĐC-TH: Nguyễn Thị Thanh Hoa
    ĐTDĐ: 0905112213; ĐTCQ: 059.6250709      
    Email: binhnghi07@yahoo.com.vn
7. Phó Trưởng phòng TT-TM-ĐC-TH: Trần Thanh Tùng
     ĐTDĐ: 0905189053
     Email: trantung1979@yahoo.com.vn
8. Trưởng phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu: Phạm Thị Thu Thảo
     ĐTDĐ: 01289410213
     Email: pbsungtvtgialai@yahoo.com.vn
9. Phó Trưởng phòng Bảo quản tài liệu và Xây dựng phong trào: Cao Thị Hòa
     ĐTDĐ: 0988585615; 059.6250706
     Email: hoatvgialai@gmail.com
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thành tích khen thưởng
Sách mới Bổ sung
Chọn trang
1. Chuyện xưa tôi nhớ người cũ đã quên / Lam,Lê .- 2022 Chi tiết
2. Mi mục như họa / Công Tử Hoan Hỉ,Tử Lam .- 2022 Chi tiết
3. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa,Pham,j Văn đức,Nguyễn Tài Đông .- 2022 Chi tiết
4. Niền tin xã hội - Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu Long .- 2022 Chi tiết
5. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội / Roumate, Fatima,Đinh Trọng Minh .- 2022 Chi tiết
Tài liệu số hoá mới
Chọn trang
1. Xã Diên Phú - TP. Pleiku: Phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu / Nguyễn Thị Thúy Diễm .-  Chi tiết
2. Xây dựng cơ chế để nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên tham gia xây dựng Đảng / Trần Văn Phương .-  Chi tiết
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai kết quả và một số kinh nghiệm / Cao Thị Hiệu .-  Chi tiết
4. Già làng Srôi ở Đắk Trôk / Minh Ngọc .-  Chi tiết
5. Già Blưk - cây kơnia của làng Roh / Trần Đăng Lâm .-  Chi tiết
Tài liệu của Thư viện
1. Sách lẻ: 77698 
2. Bài trích: 16749 
3. Sách tập: 9251 
4. Sách bộ: 2280 
5. Ấn phẩm định kỳ: 1176 
6. Đĩa CD-ROM: 832 
SÁCH HUYỆN
Tặng sách cho Việt Kiều ở Lào & CPC
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.