Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu // Nhân dân.- 1960.- Ngày 24 tháng 2. - Tr. 4
Chỉ số phân loại BBK
Thông tin về nhan đề (chính)
Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu
Tóm tắt / chú giải
Về những phong tục tập quán, những nét sinh hoạt trong đời sống tình cảm, chiến đấu, sản xuất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên qua nhân vật Đam San và Xinh Nhã trong hai bản trường ca Bài ca Đam San và Chàng Xinh Nhã của dân tộc ử đê và Gia rai
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Tây Nguyên,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho địa chí. DC.000376
Kho địa chí
()
DC.000376Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hãy là chính mình! / 2022 Chi tiết
2. Hãy ôm con nào! / 2022 Chi tiết
3. Hãy bắt tớ nếu có thể! / 2022 Chi tiết
4. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
5. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.