Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng // Tạp chí dân tộc học.- 1977.- Số 4. - Tr. 59-71
Chỉ số phân loại BBK
Thông tin về nhan đề (chính)
Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng
Tóm tắt / chú giải
Khảo sát nhân chủng học một nhóm người Gia rai ở xã Iaphin, huyện Chưprông, có so sánh với nhóm dân tộc khác
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Chưprông,; Gia Lai-Kon Tum,; Iaphin,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho địa chí. DC.000310
Kho địa chí
()
DC.000310Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Thương ngàn / Vĩnh Quyền .- 2023 Chi tiết
2. Xin chào ngày nắng đẹp / Hồ Huy Sơn .- 2023 Chi tiết
3. Thềm cũ đã xanh rêu / Nguyễn Minh Hải .- 2024 Chi tiết
4. Chim én bay về / Tất Thắng .- 2024 Chi tiết
5. Cổ tích của ba / Phi Tân,Đinh Ngọc Duy .- 2023 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.