Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thềm cũ đã xanh rêu : Tản văn / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 224tr. ; 20cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
98000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Thềm cũ đã xanh rêu : Tản văn / Nguyễn Minh Hải
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024
Mô tả vật lý
224tr. ; 20cm.
Tóm tắt / chú giải
Gồm các bài tản văn của tác giả Nguyễn Minh Hải như: Chuyến thăm Cà Mau, mùa quét lá điều, một chuyện ăn cắp sách...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.064433, LD.064432; Kho Mượn. PM.085324, PM.085323
Kho Lưu Động
()
LD.064432Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.064433Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.085323Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.085324Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cách nói số chuẩn / David, Jonathan,Hyunjung Yu,Vũ Hà Phương .- 2024 Chi tiết
2. TOEIC Vocab basic / Trịnh Xuân Phương .- 2023 Chi tiết
3. Biến tri thức thành mỏ vàng / Cao Vương .- 2024 Chi tiết
4. Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu / Lavalle, James B.,Bách Nguyễn .- 2024 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.