Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Cổ tích của ba : Tản văn cho thiếu nhi.6+ / Phi Tân; Đinh Ngọc Duy: Minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 65tr. ; 20cm.. - (Văn học thiếu nhi)
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
60000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Cổ tích của ba : Tản văn cho thiếu nhi.6+ / Phi Tân; Đinh Ngọc Duy: Minh họa
Xuất bản, phát hành
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023
Mô tả vật lý
65tr. ; 20cm.
Thông tin về tùng thư
Văn học thiếu nhi
Tóm tắt / chú giải
Gồm các bài tản văn đành cho thiếu nhi như: Khe làng, mái nhà xưa, trò chơi tuổi nhỏ...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.064399, LD.064400; Kho Thiếu Nhi. TNV.009554, TNV.009549
Kho Lưu Động
()
LD.064399Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.064400Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Thiếu Nhi
()
TNV.009549Trong kho sẵn sàng cho mượn
TNV.009554Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Cách nói số chuẩn / David, Jonathan,Hyunjung Yu,Vũ Hà Phương .- 2024 Chi tiết
2. TOEIC Vocab basic / Trịnh Xuân Phương .- 2023 Chi tiết
3. Biến tri thức thành mỏ vàng / Cao Vương .- 2024 Chi tiết
4. Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu / Lavalle, James B.,Bách Nguyễn .- 2024 Chi tiết
5.  Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.