Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Chuyện xưa tôi nhớ người cũ đã quên / Lam, Lê. - H. : Văn học, 2022. - 198tr. ; 21cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
89000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Chuyện xưa tôi nhớ người cũ đã quên / Lam, Lê
Xuất bản, phát hành
H. : Văn học, 2022
Mô tả vật lý
198tr. ; 21cm.
Tóm tắt / chú giải
Gồm một số bài thơ và tản văn: Mất mát, Lặng im qua nhau, Ở đây bán nỗi buồn,... Chiếc ô xanh, Những nhánh gai nhọn đi lạc, Chiếc đồng hồ cũ, Cá vàng và mèo lớn,...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.002266, LD.012403; Kho Mượn. PM.068896, PM.068895
Kho Lưu Động
()
LD.002266Trong kho chưa sẵn sàng
LD.012403Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
PM.068895Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.068896Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
2. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
3. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm Ngọc Thắm .- 2021 Chi tiết
4. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm Ngọc Thắm .- 2021 Chi tiết
5. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm Ngọc Thắm .- 2021 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.