Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Fatima Roumate: chủ biên; Định Ngọc Minh: Dịch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 454tr. ; 24cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
150000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Fatima Roumate: chủ biên; Định Ngọc Minh: Dịch
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022
Mô tả vật lý
454tr. ; 24cm.
Tóm tắt / chú giải
Tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học công phu của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và ngoại giao đến từu nhiều quốc gia trên thế giới. Cung cấp nhiều thông tin và góc nhìn mới về chủ đề ngoại giao số .
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DV.040420; Kho địa chí. DV.040420
Kho Đọc
()
DV.040420Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hãy là chính mình! / 2022 Chi tiết
2. Hãy ôm con nào! / 2022 Chi tiết
3. Hãy bắt tớ nếu có thể! / 2022 Chi tiết
4. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
5. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.