Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình = 1973 Paris peace accords - A turning point towards peace. - H. : Thông tấn, 2022. - 196tr. ; 25cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
150000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình
Dạng khác của nhan đề
1973 Paris peace accords - A turning point towards peace
Xuất bản, phát hành
H. : Thông tấn, 2022
Mô tả vật lý
196tr. ; 25cm.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam - Bộ Ngoại giao
Tóm tắt / chú giải
Trình bày bối cảnh hội nghị, hội nghị Paris về Việt Nam, thực thi hiệp định Paris
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Mượn. PM.068608; Kho Đọc. DV.040281
Kho Đọc
()
DV.040281Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.068608Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Chuyện xưa tôi nhớ người cũ đã quên / Lam,Lê .- 2022 Chi tiết
2. Mi mục như họa / Công Tử Hoan Hỉ,Tử Lam .- 2022 Chi tiết
3. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa,Pham,j Văn đức,Nguyễn Tài Đông .- 2022 Chi tiết
4. Niền tin xã hội - Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu Long .- 2022 Chi tiết
5. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội / Roumate, Fatima,Đinh Trọng Minh .- 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.