Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo T.1 : Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam / Hoàng Lại Giang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 253tr. ; 21cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
75000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo T.1 : Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam / Hoàng Lại Giang
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022
Mô tả vật lý
253tr. ; 21cm.
Tóm tắt / chú giải
Tái hiện lại chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - Từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký hiệp định Giơnevơ .
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Tên người
Võ Văn Kiệt
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DV.040294
Kho Đọc
()
DV.040294Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1.  Chi tiết
2. Truyện xưa nước Nam / 2023 Chi tiết
3. Truyện xưa nước Nam / Hòa Chính Tử,Nguyễn Quốc Khánh,Trịnh Khắc Mạnh .- 2023 Chi tiết
4. Truyện xưa nước Nam / Hòa Chính Tử .- 2023 Chi tiết
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh / Nguyễn Bá Dương,Lê Thành Long,Vũ Hồng Hà .- 2023 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.