Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo T.1 : Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam / Hoàng Lại Giang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 253tr. ; 21cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
75000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo T.1 : Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam / Hoàng Lại Giang
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022
Mô tả vật lý
253tr. ; 21cm.
Tóm tắt / chú giải
Tái hiện lại chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - Từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký hiệp định Giơnevơ .
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Tên người
Võ Văn Kiệt
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội / Nguyễn Văn Huy,Trần Thị Vân Thùy,Lê Đăng Khoa .- 2022 Chi tiết
2. Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình / 2022 Chi tiết
3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới / 2022 Chi tiết
4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam / Nguyễn Thị Báo,Đinh Thị Hương Giang,Trương Hồ Hải,Trần Văn Long .- 2022 Chi tiết
5. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương / Nguyễn Văn Cương,Đinh Công Tuấn,Doãn Nhật Linh .- 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.