Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Ở hai đầu nỗi nhớ : Thơ / Nguyễn Duy Thắng. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2022. - 147tr. ; 20cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
30000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Ở hai đầu nỗi nhớ : Thơ / Nguyễn Duy Thắng
Xuất bản, phát hành
Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2022
Mô tả vật lý
147tr. ; 20cm.
Phụ chú chung
ĐTTS ghi: Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu các bài thơ của tác giả Nguyễn Duy Thắng: Về thăm anh nhé cỏ hồng Gia Lai, nỗi buồn về bên cửa...
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.062590, LD.062591; Kho Mượn. PM.068610, PM.068609
Kho Lưu Động
()
LD.062590Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.062591Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.068609Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.068610Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1.  Chi tiết
2. Truyện xưa nước Nam / 2023 Chi tiết
3. Truyện xưa nước Nam / Hòa Chính Tử,Nguyễn Quốc Khánh,Trịnh Khắc Mạnh .- 2023 Chi tiết
4. Truyện xưa nước Nam / Hòa Chính Tử .- 2023 Chi tiết
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh / Nguyễn Bá Dương,Lê Thành Long,Vũ Hồng Hà .- 2023 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.