Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp mầm 2 / Tần Mai: Lời; Pillow Studio: Tranh; Hương Hương: Biên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 80tr. : tranh màu ; 29cm.. - (Phát triển tiềm năng toán học cho trẻ)
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
50000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp mầm 2 / Tần Mai: Lời; Pillow Studio: Tranh; Hương Hương: Biên dịch
Xuất bản, phát hành
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý
80tr. : tranh màu ; 29cm.
Thông tin về tùng thư
Phát triển tiềm năng toán học cho trẻ
Tóm tắt / chú giải
Hướng dẫn bé cách nhận biết số lượng trong phạm vi 5, số tương ứng, cách so sánh và sắp xếp, cách phân loại, nhận biết thời gian, vị trí
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.059506, LD.059505; Kho Thiếu Nhi. TNL.003476, TNL.003475
Kho Lưu Động
()
LD.059505Trong kho sẵn sàng cho mượn
LD.059506Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Thiếu Nhi
()
TNL.003475Trong kho sẵn sàng cho mượn
TNL.003476Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tối ưu hoá trí thông minh / Harrison, James,Hobbs, Mike,Trần Ánh Tuyết .- 2017 Chi tiết
2. Thần thoại Hy Lạp / 2014 Chi tiết
3. Bí ẩn cơ thể người / Tạ Bách Chương,Nguyễn Trung Thuần .- 2011 Chi tiết
4. Cơ thể con người / Trịnh Ngọc Minh .- 2008 Chi tiết
5. Cô cà chua / Tanaka, Kiyo .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.