Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Giọt mật của thượng đế : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Cự. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 387tr. ; 21cm.. - (Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
75000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Giọt mật của thượng đế : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Cự
Xuất bản, phát hành
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý
387tr. ; 21cm.
Thông tin về tùng thư
Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DV.039181
Kho Đọc
()
DV.039181Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tối ưu hoá trí thông minh / Harrison, James,Hobbs, Mike,Trần Ánh Tuyết .- 2017 Chi tiết
2. Thần thoại Hy Lạp / 2014 Chi tiết
3. Bí ẩn cơ thể người / Tạ Bách Chương,Nguyễn Trung Thuần .- 2011 Chi tiết
4. Cơ thể con người / Trịnh Ngọc Minh .- 2008 Chi tiết
5. Cô cà chua / Tanaka, Kiyo .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.