Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bảo vệ thường dân trong Luật Nhân đạo quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phạm Hồng Hạnh: Chủ biên; Nguyễn Thị Thuận, Hà Thanh Hoà...: Biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 279tr. ; 21cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
80000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Bảo vệ thường dân trong Luật Nhân đạo quốc tế - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phạm Hồng Hạnh: Chủ biên; Nguyễn Thị Thuận, Hà Thanh Hoà...: Biên soạn
Xuất bản, phát hành
H. : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý
279tr. ; 21cm.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày một số vấn đề lý luận, nội dung quy định và cơ chế đảm bảo thực thi các quy định của Luật Nhân đạo quốc tế về bảo vệ thường dân; thực tiễn bảo vệ thường dân trong Luật Nhân đạo quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện đại; Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên hợp quốc với hoạt động bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Mượn. PM.065641, PM.065640; Kho Đọc. DV.039161
Kho Đọc
()
DV.039161Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
PM.065640Trong kho chưa sẵn sàng
PM.065641Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp chồi 2 / 2021 Chi tiết
2. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp mầm 2 / 2021 Chi tiết
3. Giọt mật của thượng đế / Nguyễn Văn Cự .- 2020 Chi tiết
4. Tiếng thét Tồng Lôi / Lương Viết Thoại .- 2020 Chi tiết
5. Mười vạn câu hỏi vì sao - Ánh sáng khoa học kỹ thuật / Vũ Hoàng Minh .- 2021 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.