Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm tự nguyện Bảo hiểm y tế ĐC.265 Bảo hiểm thất nghiệp Thành tựu Đối thoại Tuyên truyền 
Nhan đề  Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai: Tổ chức hơn 500 cuộc đối thoại trực tiếp 
Tác giả  Quang Hải 
Mô tả  Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong giai đoạn 2012-2020 như: Tuyên truyền để chuyển tải chính sách; Đối thoại trực tiếp; Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... 
Từ khóa kiểm soát  Đối thoại trực tiếp Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Từ khóa không kiểm soát  Đối thoại trực tiếp Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  Word 
DANH SÁCH DỮ LIỆU SỐ
 Nhấn vào đây để xem toàn văn    
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Tuyển dụng lao động người dân tộc thiểu số tại chỗ: Góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo / Anh Sơn .-  Chi tiết
2. Sở LĐ - TB&XH Gia Lai: Tham mưu hiệu quả chính sách với người có công / Thu Hà .-  Chi tiết
3. Nông hội chăn nuôi giúp tiêu thụ sản phẩm ổn định / Trần, Hiền .-  Chi tiết
4. Giải pháp giảm tai nạn liên quan đến xe công nông ở Tây Nguyên / Hữu Trường .-  Chi tiết
5. Đường vào “ốc đảo” Đê Kôn / Lê, Quang Hồi .-  Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.