Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  Cồng chiêng ĐC.74 Nghệ thuật cồng chiêng 
Nhan đề  Từ "nghệ thuật cồng chiêng" đến "không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên": Văn hóa dân gian trên con đường trở thành di sản văn hóa phi vật thể 
Tác giả  Trần, Hoài 
Mô tả  Cồng chiêng trong hội nhập dân tộc và xây dựng đời sống mới xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh; Từ văn hóa dân gian địa phương đến kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 
Từ khóa kiểm soát  Âm nhạc cồng chiêng Văn hóa cồng chiêng Di sản văn hóa phi vật thể 
Từ khóa không kiểm soát  Âm nhạc cồng chiêng Văn hóa cồng chiêng Di sản văn hóa phi vật thể 
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  PDF 
DANH SÁCH DỮ LIỆU SỐ
 Nhấn vào đây để xem toàn văn   
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số / Phan, Hòa .-  Chi tiết
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai: Tổ chức hơn 500 cuộc đối thoại trực tiếp / Quang Hải .-  Chi tiết
3. Bảo đảm quy tắc “chất lượng” trong các văn bản kháng nghị, kiến nghị / Nguyễn, Chí Linh .-  Chi tiết
4. Phục hồi chất lượng đất Tây Nguyên / Trình, Công Tư .-  Chi tiết
5. Nâng cao chuỗi giá trị cung ứng rau, quả / Trần, Hiền .-  Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.