Thư mục Địa chí Gia Lai
Mô tả Số lần tải Tải về
TM Địa chí GL T.3 121
TM Địa chí GL T.1 163
TM Địa chí GL T.2 96
Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,361,030
Hôm nay: 291
Đang xem: 76
Giới thiệu sách
Kho học Kỹ thuật
Văn hóa Nghệ thuật
Danh sách tin bài
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (Chương II, Mục 1)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (Khoản 2, Điều 28)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Chương II).
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Điều 15)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (Điều 51)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (Điều 19)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Điều 11)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Điều 7, Điều 13)
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về Quy chế tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.
 (Cập nhật: 30/07/2021)
Bộ Luật Lao động số: 10/2012/QH13
 (Cập nhật: 09/12/2014)
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 (Cập nhật: 29/09/2014)

       Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo
 (Cập nhật: 30/07/2014)

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Tuy nhiên, đến nay, nghị định, thông tư hướng dẫn vẫn chưa được ban hành. Dó đó, việc thực hiện Luật tại các địa phương, không chỉ Gia Lai gặp khá nhiều lúng túng. Tạm thời giải quyết một số vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện Luật, ngày 24/6/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS về việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo, hướng dẫn thực hiện một số điểm của Luật.

Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT VIÊN CHỨC
 (Cập nhật: 23/12/2013)

Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT VIÊN CHỨC. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 (Cập nhật: 23/12/2013)

NGHỊ ĐỊNH Số: 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Thành tích khen thưởng
Sách mới Bổ sung
Chọn trang
1. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp chồi 2 / 2021 Chi tiết
2. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp mầm 2 / 2021 Chi tiết
3. Giọt mật của thượng đế / Nguyễn Văn Cự .- 2020 Chi tiết
4. Tiếng thét Tồng Lôi / Lương Viết Thoại .- 2020 Chi tiết
5. Mười vạn câu hỏi vì sao - Ánh sáng khoa học kỹ thuật / Vũ Hoàng Minh .- 2021 Chi tiết
Tài liệu số hoá mới
Chọn trang
1. Dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số / Phan, Hòa .-  Chi tiết
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai: Tổ chức hơn 500 cuộc đối thoại trực tiếp / Quang Hải .-  Chi tiết
3. Bảo đảm quy tắc “chất lượng” trong các văn bản kháng nghị, kiến nghị / Nguyễn, Chí Linh .-  Chi tiết
4. Phục hồi chất lượng đất Tây Nguyên / Trình, Công Tư .-  Chi tiết
5. Nâng cao chuỗi giá trị cung ứng rau, quả / Trần, Hiền .-  Chi tiết
Tài liệu của Thư viện
1. Sách lẻ: 74976 
2. Bài trích: 15535 
3. Sách tập: 8773 
4. Sách bộ: 2156 
5. Ấn phẩm định kỳ: 1169 
6. Đĩa CD-ROM: 832 
SÁCH HUYỆN
Tặng sách cho Việt Kiều ở Lào & CPC
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.