Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Thành công & hạnh phúc / Skye Alexander, Meera Laster, Carolyn Dean; Lê Thành: Dịch. - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2020. - 181tr. ; 19cm.. - (Tự chăm sóc cuộc sống = Self-care)
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
68000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Thành công & hạnh phúc / Skye Alexander, Meera Laster, Carolyn Dean; Lê Thành: Dịch
Xuất bản, phát hành
Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2020
Mô tả vật lý
181tr. ; 19cm.
Thông tin về tùng thư
Tự chăm sóc cuộc sống = Self-care
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu những phương pháp giúp cuộc sống của bạn được cân bằng giữa hạnh phúc và thành công
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Niềm vui từ sự sẻ chia / Thiên Thai,Đăng Thiên .- 2019 Chi tiết
2. Cùng con trưởng thành / Bích Ngọc .- 2020 Chi tiết
3. Tuổi thanh xuân còn mãi / 2020 Chi tiết
4. Phương pháp hồng / Velde, Ernest Van De,Trịnh Minh Thanh,Song Minh .- 2019 Chi tiết
5. Tân từ điển Anh - Việt / Lê Lan Hương,Lê Đình Thông,Nguyễn Thế Truyền,Trương Văn Ánh,Nguyễn Xuân Nhị .- 2020 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.