Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hội chứng ôm đồm / Nemoto Hỉoyuki; Khắc Hoà: Dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 191tr. ; 19cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
89000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Hội chứng ôm đồm / Nemoto Hỉoyuki; Khắc Hoà: Dịch
Xuất bản, phát hành
H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý
191tr. ; 19cm.
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu các phương pháp giúp bạn giải thoát khỏi chứng ôm đồm để tâm trạng và cuộc sống thoải mái hơn: Bạn có phải là người ôm đồm, lý do khiến bạn căng thẳng, giải toả căng thẳng và thoát khỏi ôm đồn, giữ khoảng cách vừa phải và sống thoải mái....
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Mình muốn là người luôn được chào đón / Thiên Thai,Đăng Thiên .- 2019 Chi tiết
2. Niềm vui từ sự sẻ chia / Thiên Thai,Đăng Thiên .- 2019 Chi tiết
3. Cùng con trưởng thành / Bích Ngọc .- 2020 Chi tiết
4. Tuổi thanh xuân còn mãi / 2020 Chi tiết
5. Phương pháp hồng / Velde, Ernest Van De,Trịnh Minh Thanh,Song Minh .- 2019 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.