Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Niền tin xã hội - Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu Long. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022. - 540tr. ; 24cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
1601000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Niền tin xã hội - Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu Long
Xuất bản, phát hành
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2022
Mô tả vật lý
540tr. ; 24cm.
Tóm tắt / chú giải
Những vấn đề lý luận chung về niềm tin xã hội; phân tích thực trạng niềm tin xã hội qua nghiên cứu trườg hợp vùng Trung Bộ; luận giải các nhân tố tác động của niềm tin xã hội đến quá trình phát triển, hội nhập và dự báo các xu hướng phát triển của niềm tin xã hội, cùng một số đề xuất, giải pháp và kiến nghị đối với vấn đề này
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DV.040426
Kho Đọc
()
DV.040426Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Hãy là chính mình! / 2022 Chi tiết
2. Hãy ôm con nào! / 2022 Chi tiết
3. Hãy bắt tớ nếu có thể! / 2022 Chi tiết
4. Người mẹ tuyệt vời nhất / 2022 Chi tiết
5. Hãy làm con cười! / 2022 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.