Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Mười vạn câu hỏi vì sao - Ánh sáng khoa học kỹ thuật / Vũ Hoàng Minh: Sưu tầm và biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2021. - 83tr. ; 23cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
78000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Mười vạn câu hỏi vì sao - Ánh sáng khoa học kỹ thuật / Vũ Hoàng Minh: Sưu tầm và biên soạn
Xuất bản, phát hành
H. : Phụ nữ, 2021
Mô tả vật lý
83tr. ; 23cm.
Tóm tắt / chú giải
Giải đáp những kiến thức về khoa học kĩ thuật liên quan tới khoa học máy tính, internet và những tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.059481; Kho Mượn. PM.065671, PM.065670; Kho Đọc. DV.039173
Kho Đọc
()
DV.039173Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Lưu Động
()
LD.059481Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn
()
PM.065670Trong kho sẵn sàng cho mượn
PM.065671Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Tối ưu hoá trí thông minh / Harrison, James,Hobbs, Mike,Trần Ánh Tuyết .- 2017 Chi tiết
2. Thần thoại Hy Lạp / 2014 Chi tiết
3. Bí ẩn cơ thể người / Tạ Bách Chương,Nguyễn Trung Thuần .- 2011 Chi tiết
4. Cơ thể con người / Trịnh Ngọc Minh .- 2008 Chi tiết
5. Cô cà chua / Tanaka, Kiyo .- 2017 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.