Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp : Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà: Chủ biên; Trần Minh Hưởng, Trần Quang Hiển...: Biên soạn. - H. : Lao động, 2018. - 550tr. ; 24cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
250000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp : Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà: Chủ biên; Trần Minh Hưởng, Trần Quang Hiển...: Biên soạn
Xuất bản, phát hành
H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý
550tr. ; 24cm.
Tóm tắt / chú giải
Trình bày pháp luật về tội giết người từ thời phong kiến được quy định trong Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long đến luật hình sự Việt Nam ngày nay. Phân tích các khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội giết người, phân biệt tội giết người với các tội khác xâm phạm tính mạng, sức khoẻ; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và những khung hình phạt đối với loại hình tội phạm này
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Đọc. DV.039175
Kho Đọc
()
DV.039175Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp chồi 2 / 2021 Chi tiết
2. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp mầm 2 / 2021 Chi tiết
3. Giọt mật của thượng đế / Nguyễn Văn Cự .- 2020 Chi tiết
4. Tiếng thét Tồng Lôi / Lương Viết Thoại .- 2020 Chi tiết
5. Mười vạn câu hỏi vì sao - Ánh sáng khoa học kỹ thuật / Vũ Hoàng Minh .- 2021 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.