Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 / Minh Ngọc: Giới thiệu. - H. : Lao động, 2020. - 75tr. ; 19cm.
Chỉ số sách theo chuẩn quốc tế ISBN
20000đ
Mã ngôn ngữ
Vie.
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 / Minh Ngọc: Giới thiệu
Xuất bản, phát hành
H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý
75tr. ; 19cm.
Tóm tắt / chú giải
Giới thiệu toàn văn Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 bao gồm: những qui định chung và các qui định cụ thể về giấy tờ xuất nhập cảnh; cấp, chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh; quản lí, sử dụng, thu hồi, huỷ, khôi phục giấy tờ xuất nhập cảnh; xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh; cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các điều khoản thi hành
Tiêu đề bổ sung chủ đề - Thuật ngữ chỉ đề tài
Tiêu đề mô tả bổ sung chủ đề -- Tên địa danh
Việt Nam,
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Ký hiệu kho
Kho Lưu Động. LD.059480; Kho Mượn. PM.065682, PM.065683; Kho Đọc. DN.003731
Kho Đọc
()
DN.003731Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Lưu Động
()
LD.059480Trong kho chưa sẵn sàng
Kho Mượn
()
PM.065682Trong kho chưa sẵn sàng
PM.065683Trong kho chưa sẵn sàng
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp chồi 2 / 2021 Chi tiết
2. Toán học cho trẻ mẫu giáo - Lớp mầm 2 / 2021 Chi tiết
3. Giọt mật của thượng đế / Nguyễn Văn Cự .- 2020 Chi tiết
4. Tiếng thét Tồng Lôi / Lương Viết Thoại .- 2020 Chi tiết
5. Mười vạn câu hỏi vì sao - Ánh sáng khoa học kỹ thuật / Vũ Hoàng Minh .- 2021 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng .- 1995 Chi tiết
2. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Đỗ Ngọc Thạch .-  Chi tiết
3. Hai bản trường ca kiệt tác của dân tộc Ê đê và Gia rai / Trường Lưu .-  Chi tiết
4. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon Tum / Vũ Thị Hồng .-  Chi tiết
5. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo .- 1993 Chi tiết
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.