Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  ĐC.4 Quản lí xã hội Xoá đói giảm nghèo 
Nhan đề  Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Nhìn từ góc độ đảm bảo sinh kế bền vững của nhà nước. 
Tác giả  Phạm Thị Nhâm Anh 
Mô tả  Bài viết tiếp cận khung lý thuyết sinh kế bền vững DFID và phân tích về sinh kế bền vững của người DTTS vùng Tây nguyên hiện nay, đặc biệt là gốc độ vốn sinh kế (con người; vật chất; tự nhiên; tài chính; xã hội) để họ tự dùng nội sinh thay đổi chiến lược sinh kế của mình đồng thời nghiên cứu các nguồn vốn sinh kế này, đặt trong bối cảnh quản lý các vấn đề xã hội phát sinh do đói nghèo và sinh kế thiếu bền vững của Nhà nước để gợi mở các giải pháp liên quan tới yếu tố ảnh hưởng của thể chế, chính sách đến việc tiếp cận, sử dụng vốn sinh kế của đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên. 
Từ khóa kiểm soát  Sinh kế bền vững 
Từ khóa không kiểm soát  Sinh kế bền vững 
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  pdf 
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Nhìn từ góc độ đảm bảo sinh kế bền vững của nhà nước. / Phạm Thị Nhâm Anh .-  Chi tiết
2. Quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông, lâm trường ở vùng Tây Nguyên hiện nay / Nguyễn Duy Thụy .-  Chi tiết
3. Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh - Những vấn đề đặt ra cho vùng dân tộc thiểu số / Trần Trung .-  Chi tiết
4. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng / Lê Thị Hiếu .-  Chi tiết
5. Phân tán, tích tụ ruộng đất trong quá trình thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay. / Nguyễn Thị Thúy .-  Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.