Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  Truyện cổ tích Chủ đề Văn học dân gian Lễ hội Trò chơi dân gian Trang phục ĐC.891 Tập quán Phong tục 
Nhan đề  Chủ đề phong tục gắn với sinh hoạt cộng đồng trong truyện cổ tích Tây Nguyên 
Tác giả  Dương, Nguyệt Vân 
Mô tả  Truyện cổ tích phản ánh chủ đề phong tục gắn với sinh hoạt cộng đồng chia thành ba nhóm chính: nhóm truyện phản ánh chủ đề phong tục gắn với đời sống vật chất, nhóm truyện phản ánh chủ đề phong tục gắn với đời sống tinh thần, nhóm truyện phản ánh chủ đề phong tục gắn với vấn đề kiêng kỵ. 
Từ khóa kiểm soát  Tục hút thuốc Chủ đề phong tục Phong tục tập quán Sinh hoạt cộng đồng Tục ăn trầu 
Từ khóa không kiểm soát  Tục hút thuốc Chủ đề phong tục Phong tục tập quán Sinh hoạt cộng đồng Tục ăn trầu 
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  Word 
DANH SÁCH DỮ LIỆU SỐ
 Nhấn vào đây để xem toàn văn    
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Kỹ nghệ đá cũ An Khê là hệ thống di tích quan trọng ở ĐNA /  Chi tiết
2. Khẳng định vai trò của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong thời kỳ mới / Hồ, Văn Niên .-  Chi tiết
3. Hội thảo quốc tế “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè đá 2 mặt châu Á”: Mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu lâu dài / Trần Dung .-  Chi tiết
4. Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu: Say đắm men rừng Tây Nguyên / Cảnh Linh .-  Chi tiết
5. Gia Lai: Sinh hoạt hè gắn với bảo tồn văn hóa cồng chiêng / Nguyễn, Giác .-  Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.