Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  Tôn giáo Hôn nhân Phong tục Dân tộc Ê Đê Tập quán Dân tộc thiểu số ĐC.97 Xã hội Văn hoá truyền thống 
Nhan đề  Người Ê Đê một xã hội mẫu quyền 
Tác giả  Anne de, Hautecloque - Howe 
Mô tả  Nghiên cứu và giới thiệu về nhóm người Êđê, bối cảnh xã hội, tôn giáo, khuôn khổ đời sống xã hội, gia tộc, kế ước hôn nhân và đặc biệt là xã hội mẫu quyền điển hình nhất của dân tộc này 
Từ khóa kiểm soát  Văn hóa truyền thống Phong tục tập quán Dân tộc Ê-đê 
Từ khóa không kiểm soát  Văn hóa truyền thống Phong tục tập quán Dân tộc Ê-đê 
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  Pdf 
DANH SÁCH DỮ LIỆU SỐ
 Người Ê Đê một xã hội mẫu quyền)   
 Liên hệ với Thư viện tỉnh để xem toàn văn    
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Tác tử trong lập luận của luật tục Ê Đê / Trần, Thị Thắm .-  Chi tiết
2. Tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Gia Lai hiện nay. / Nguyễn, Ngọc Cường .-  Chi tiết
3. Tăng gia, tiết kiệm "Vì ngày mai lập nghiệp" / Vũ, Duy Hiển .-  Chi tiết
4. Tây Nguyên trong mối liên hệ với Champa thời kỳ cổ - trung đại / Đổng, Thành Danh .-  Chi tiết
5. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai / Lê, Quang Hồi .-  Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.