Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  Hoạt động Tín ngưỡng Chính trị Tôn giáo Đấu tranh ĐC.59 
Nhan đề  Một số vấn đề về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo ở Tây Nguyên 
Tác giả  Trần, Xuân Dung 
Mô tả  - Tôn giáo và quá trình du nhập, phát triển tôn giáo ở Tây Nguyên. - Hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo ở Tây Nguyên và công tác đấu tranh của ta. - Quan điểm và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo ở Tây Nguyên. 
Từ khóa kiểm soát  
Từ khóa không kiểm soát  
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  Pdf 
DANH SÁCH DỮ LIỆU SỐ
 Một số vấn đề về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo ở Tây Nguyên   
 Liên hệ với Thư viện tỉnh để xem toàn văn    
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Tác tử trong lập luận của luật tục Ê Đê / Trần, Thị Thắm .-  Chi tiết
2. Tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Gia Lai hiện nay. / Nguyễn, Ngọc Cường .-  Chi tiết
3. Tăng gia, tiết kiệm "Vì ngày mai lập nghiệp" / Vũ, Duy Hiển .-  Chi tiết
4. Tây Nguyên trong mối liên hệ với Champa thời kỳ cổ - trung đại / Đổng, Thành Danh .-  Chi tiết
5. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai / Lê, Quang Hồi .-  Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.