Chi tiết biểu ghi
Ngôn ngữ  Vie 
Môn loại  Giáo dục ĐC.53 Giải pháp Giáo viên 
Nhan đề  Tây Nguyên nỗ lực giải quyết bài toán thiếu giáo viên 
Tác giả  Khải Minh 
Mô tả  Tình trạng thiếu giáo viên tại các địa phương trên địa bàn Tây Nguyên. - Sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp được xem là giải pháp thiết yếu trong công tác thực hiện chủ trương tinh giản biên chế giáo viên, giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục. 
Từ khóa kiểm soát  Thiếu giáo viên Tinh giản biên chế 
Từ khóa không kiểm soát  Thiếu giáo viên Tinh giản biên chế 
Nguồn gốc tài liệu  Thư viện Tỉnh Gia Lai 
Định dạng  Word 
DANH SÁCH DỮ LIỆU SỐ
 Nhấn vào đây để xem toàn văn    
 
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu điện tử mới
Chọn trang
1. Người Ê Đê một xã hội mẫu quyền / Anne de, Hautecloque - Howe .- 2004 Chi tiết
2. Từ điển Việt - Jrai / 2005 Chi tiết
3. Tây Nguyên ngày ấy / Lê Cao Đài .- 2005 Chi tiết
4. Các bạn tôi ở trên ấy / Nguyên Ngọc .- 2013 Chi tiết
5. Một số vấn đề về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo ở Tây Nguyên / Trần, Xuân Dung .- 2006 Chi tiết
Tài liệu theo Bộ sưu tập
1. Âm nhạc: 6 
2. Tài nguyên thiên nhiên: 2 
3. Kinh tế: 1 
4. Tôn giáo: 1 
5. Bài trích Báo tạp chí: 1 
6. Lễ hội trang phục: 1 
Cơ quan chủ quản: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIA LAI
Bản quyền: THƯ VIỆN TỈNH GIA LAI
30 - Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059).6250708.
 Website: http://www.thuvientinhgialai.vn ; E-mail:  thuvientinh_gli@vnn.vn ; gialaitv@yahoo.com
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai

Giấy phép do Sở TT&TT Gia Lai cấp số: 05/GPTTĐT-STTTT, ngày 13 tháng 6 năm 2014.